Sogndal vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Elevråd
ERS 18-19

Elevrådet ved Sogndal vgs 2018-2019

Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule, men det føreset at elevrådet er rett samansett. Difor er det viktig at dei elevane som er med i elevrådet er aktive, engasjerte og motiverte. Eit slikt utgangspunkt gjev større høve for elevane til å forme skulekvardagen, og dermed auke trivsel og læring.

Elevrådsstyret:

 

Leiar: Inger-Johanne Kaardal e-post: inger-johanne.kaardal@elev.no

Nestleiar: Hanna Fredheim e-post: hanna.fredheim00@gmail.com

Øvrige medlemmar:

Styremedlem 1: Maria Kalhagen e-post: maria.kalhagen@hotmail.com

Styremedlem 2:  Tarjei Ø. Hamre e-post: tj.hamre@outlook.com

Styremedlem 3: Eirik Sundsøy e-post: eiriksundsoy@hotmail.com

Styremedlem 4: Ina Risan e-post: inarisan@live.no

Styremedlem 5: Ivar Andrè Stadheim e-post: ivasta07@skule.sfj.no

Vara:

Eirik Mundal e-post: eirikreedmundal@gmail.com

Lisa Horpen e-post: l-h-2001@hotmail.no

 

 

Skulemiljøutval:

Inger-Johanne Kaardal e-post: inger-johanne.kaardal@elev.no

Hanna Fredheim e-post: hanna.fredheim00@gmail.com

Tord Haugsvær e-post: tordhaugs@gmail.com

Emma Norheim Grift e-post: Emmagriifttt@gmail.com

Adam Khamurzayev e-post: ADAMKhamurzayev@gmail.com

 

 

LAMU:

Robin K. Øvretun e-post: robin.ovretun@gmail.com

Eirik Reed Mundal e-post: eirikreedmundal@gmail.com

 

Opplæringslova seier noko om formålet med elevrådsarbeid

§ 11-6 Elevråd

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet er ikkje i lova gjeve avgjerdskompetanse i skulesamfunnet, men kan uttale seg om alle saker som gjeld skulen. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Tips ein ven Skriv ut