Sogndal vidaregåande skule
Inngangsparti til Sogndal vgs

Elevsamtalar med føresette

Tysdag 6. februar vert det gjeve tilbod om elevsamtalar med kontaktlærar/faglærar, med tilbod til føresette om å delta. Du finn informasjonsskriva for Yrkesfag  og Studieførebuande utdanningprogram i menyen til høgre. Elevane har fått desse utdelt på skulen

Kl 17:30 vert det informasjon i Trollsalen om fagval for Vg1-elevar. Dette gjeld studiespesialiseande utdanningsprogram

Vel møtt!