Sogndal vidaregåande skule
Inngangsparti til Sogndal vgs

Inngangsparti til Sogndal vgs

Foreldremøte for føresette til elevar på Vg1 ST

Måndag 4. oktober kl. 19.00 
<br>
Stad: Sogndal vidaregåande skule

Vi møtest i klasserommet til elevane

1 STA: 1201

1 STB: 1205

1 STC: 1204

Skulen ønskjer å etablere eit godt samarbeid mellom heim og skule, så difor ynskjer me å invitere til foreldremøte.

Tema vi tenkjer å ta opp, er:

  • Litt om klassene.
  • Litt om utdanningsprogrammet eleven går på.
  • Korleis jobbar vi?
  • Skulen sine digitale plattformer (VIS og teams)
  • Informasjon om rutinar ved skulen.
  • Samarbeid og kontakt mellom skule og heim
  • Ymse. Noko de vil ta opp ?

Mvh

Kontaktlærarane på studiespesialiserande

1 STA: Merete Wikan & Einar Eide

1 STB: Kari Margrethe Fardal & Dan H. Sørdal

1 STC: Gudrun Skjerdal & Anna Majewski