Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar/Foreldretilgang til fråvær og karakterar

Foreldretilgang til fråver og karakterar

Sogn og Fjordane fylkeskommune har opna for at dei videregåande skulene kan gi foreldre tilgang til vurderings- og fråværsmodulen i Skolearena.

Skolearena er det verktøyet lærarane brukar til føring av fråvær og karakterar, vurderinger og eventuelle kommentarar. Som føresett kan du såleis følge med på oppmøte, karakterar, varsel og prøveresultat. For å få tilgong til Skolearena, må foreldrene registrere seg og søkje om tilgong.

Framgangsmåte:

1. Gå til Skolearena, eller skriv inn www.skolearena.no i nettlesaren.

2. Velg «Foresatte»

3. Velg «Ny foresattbruker»

4. Fyll inn nødvendig informasjon, og velg «Neste». NB! Skuleeigar er «Sogn og Fjordane fylkeskommune»

5. Fyll inn nødvendig informasjon, og følg alle stega

Du kan lese meir om den stegvise framgangsmåten i Skulearena si brukarrettleiing for føresette