Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland

Fråværsreglementet i Vestland fylkeskommune er førebels ikkje klart.

Inntil vidare viser vi til Utdanningsdirektoratet sine sider om fråvær i vidaregåande skule.

 

Relaterte lenker

Dokument