Foto som syner ei oppslått bok, med ei notatblokk oppå. Ei hand som held ein penn, kjem inn frå høgre side. På notatboka ligg det også eit viskelær og ein kalkulator. Foto: Steven S/www.flickr.com
Foto som syner ei oppslått bok, med ei notatblokk oppå. Ei hand som held ein penn, kjem inn frå høgre side. På notatboka ligg det også eit viskelær og ein kalkulator. Foto: Steven S/www.flickr.com

Foto: Steven S/www.flickr.com

Gode eksamensresultat

Skulane i Sogn og Fjordane har generelt gode resultat. Eksamensresultata i den vidaregåande skulen i 2015 er ikkje noko unntak.

Dei sterke eksamensresultata til Sogn og Fjordane-elevane utmerker seg i nasjonal samanheng.

Elevane her i fylket ligg på topp i ni av dei totalt 30 faga med sentral eksamen og sentral sensur – med til saman 1000 kandidatar på landsplan.

Det er spesielt tre fag der elevane i Sogn og Fjordane hevdar seg svært godt: norsk, praktisk matematikk og rettslære. Det er særleg gode resultat i matematikk påbygg.

Når vi ser eksamenar i alle faga under eitt, er Sogn og Fjordane det fylket med nest beste eksamensresultat, berre slått av Akershus. (Tilsvarande plassering for grunnskulen i Sogn og Fjordane er fjerdeplass.)

For meir informasjon

Jørund Årdal
Seniorrådgjevar
416 31 280

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00