Hybel

Skulen driv ikkje med hybelformidling. For å skaffe hybel i Sogndal, så anbefaler vi at de nyttar alle kontaktar de har, og spør venner og kjente om dei kjenner til nokon som leiger ut hybel.

Det kan òg vere lurt å legge inn annonse i Sogn Avis, eller søkje på hybel.no eller finn.no