Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Idrettsfag
Bilete syner idrettselevar i rugby-trening

Foto: Focus UB

Idrettsfag

Ønskjer du spanande opplevingar, mykje trening med god rettleiing, og studiekompetanse for høgskule og universitet? Då er idrettsfag ved Sogndal vidaregåande skule eit godt alternativ for deg.

Utdanningsprogram idrettsfag

Utdanningsprogram idrettsfag gjev ein variert kvardag med veksling mellom teorifag og trening, samtidig som at du etter 3 år kan studere vidare på dei aller fleste høgskular og universitet. Du får god kjennskap til riktig trening gjennom teori og praksis, som kan gje eit godt grunnlag for deg sjølv som idrettsutøvar og som rettleiar innan idretten.

Idrettsfag ved Sogndal vgs

Sogndal vgs. har hatt idrettsfagtilbod heilt sidan 1983, og har dermed lang erfaring med tilrettelegging for aktivitet. I dag er Sogndal vgs ein del av Fosshaugane Campus som gjer at du har kort veg til mange ulike idrettsanlegg som idrettshall, symjehall, fleire fotballbaner, friidrettsanlegg, styrkerom, klatrevegg, sandvolleyballbane og basketballbane. I tillegg har vi naturområde i nærleiken som vi kan nytte. Det gjer at du får prøvd deg i mange ulike idrettar, både dei tradisjonelle og dei meir moderne idrettsaktivtetane.

Når du går på idrettsfag får du minst ei treningsøkt i skuletida kvar dag. Vi tilbyr breiddeidrett der elevane får trening i fleire ulike idrettsaktivitetar, og toppidrett, der elevane kan fordjupe seg i ein idrett. Idrettsfaglærarane på skulen har brei kompetanse og kan rettleie elevane i mange idrettar. Vi tilbyr toppidrett innan ski og fotball.

Elevane på idrett gjev uttrykk for at miljøet i idrettsfagklassane er særs godt. Mykje aktivitet saman, i tillegg til kjekke naturopplevingar på tur, gjev grunnlag for godt miljø som igjen fører til gode vilkår for læring.

Fag og timetal

Fellesfag: (studiespesialiserande fag)

 • Vg1 23 t/v
 • Vg2 18 t/v
 • Vg3 13 t/v

Obligatoriske programfag: (idrettsfag)

 • Vg1 7 t/v
 • Vg2 12 t/v
 • Vg3 17 t/v

Valfrie programfag: (alm. eller idrett)

 • 5 t/v kvart år

Kva går obligatoriske programfag/idrettsfag ut på?

Fag

Hovudområder

Aktivitetslære

Idrettsaktivitetar

Basis- trening

Friluftsliv*

Treningslære

Trenings-planlegging

Kroppens oppbygning og funksjon

Trenings- former og metoder

Idrett og samfunn

Org. av idretten i Norge

Idretten i samfunnet

Idrettens verdi- grunnlag

Treningsleiing

Trenar- og leiarrolla

Leiing i praksis

Arrangement

*Ekskursjonar:

 • Fjelltur
 • Snøholetur
 • Kanotur
 • Kystfriluftsliv, surfing
 • Bretur
 • Skitur / Skiveke
 • Sykkeltur

Kva går valfrie programfag ut på?

Fag

Hovudområder

Toppidrett

Treningsplanlegg.

Basis trening

Ferdighets utvikling

Breidde idrett

Idrettsaktivitetar

Basis trening

Fysisk akt og helse

Friluftsliv

Basis ferdighet

Naturkjennskap

Veiledning

Fag- og timefordeling Vg1 - Vg3

VG 1 – 35 t/v

VG 2 – 35 t/v

VG 3 – 35 t/v

Aktivitetslære 5

Aktivitetslære 5

Aktivitetslære 5

Treningslære 2

Treningslære 3

Treningslære 5

 

Idrett og samfunn 2

Idrett og samfunn 3

 

Treningsleiing 2

Treningsleiing 4

Valfritt programfag 5

Valfritt programfag 5

Valfritt programfag 5

Norsk 4 t/v

Norsk 4 t/v

Norsk 6 t/v

Matematikk 5 t/v

Matematikk 3 t/v

Relgion og etikk 3 t/v

Naturfag 5 t/v

Samfunnsfag 3 t/v

Historie 4 t/v

Engelsk 5 t/v

Geografi 2 t/v

 

2 fr.språk 4 t/v

Historie 2 t/v

 
 

2 fr.språk 4 t/v

 

 

Kontakt

GunnBeate.jpg
Gunn Beate Thorsnes Lefdal
Avdelingsleiar
Idrettsfag /
Medie- og kommunikasjon
41 29 83 59
Gunn.Beate.Thorsnes.Lefdal@vlfk.no