Sogndal vidaregåande skule
Bilete syner kvinne med munnbind på ein PC-skjerm

Bilete frå Pixabay

Important information about Korona in English and other languages

Informasjon om korona til minoritetsspråklege på fleire språk

Det er i dag lagt ut ei lenkje til helserelatert informasjon på fleire språk på Vestland fylkeskommune si heimeside under informasjon til vaksne.

Andre viktige lenkjer til fleirspråkleg informasjon:

Fylkesdirektøren vil arbeide vidare med å sjå på korleis vi kan bidra til å sikre at viktig informasjon knytt til skule og opplæring kan gjerast tilgjengeleg på fleire språk.