Sogndal vidaregåande skule
Informasjon om lanekassen_1024x768

Informasjon til elevar frå lånekassen

Elever som har fått skuleplass og har takka ja til den, kan søke om støtte no. Dei fleste elevar i vidaregåande skule får tilbod om skuleplass i juli. Lærlingar kan søke når dei har fått godkjent lærekontrakt. Elever som står på venteliste kan søke 1. august. Elever som ikkje kom inn på første inntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til dei er sikre på kva skule dei skal gå på. Da slepp dei å søke på nytt dersom dei ombestemmer seg. Viss ein elev sender inn fleire søknader, kan sakshandsaminga ta lengre tid.