Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Karen Marie Hjelmeseter
Leiar for hovudutval for næring og kultur
karen.marie.hjelmeseter@sfj.no
918 47 736

Jan Heggheim
Fylkesdirektør for næring og kultur
jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

Ingebjørg Erikstad
Assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Endre Høgalmen
Assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
endre.hogalmen@sfj.no
952 07 789

 

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713