Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
Tirsdag 27. aug.
10:00 Møte i hovudutval for opplæring
Onsdag 28. aug.
10:00 Møte i fylkesutvalet
Fredag 30. aug.
30.8, 31.8, 01.9 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU)
Mandag 2. sep.
Møte i fellesnemnda sitt arbeidsutval
Mandag 2. sep.
Møte i partssamansett utval
Mandag 2. sep.
10:00 Møte i kontrollutvalet
Onsdag 11. sep.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur
Onsdag 11. sep.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle
Onsdag 11. sep.
13:15 Møte i trafikktryggingsutvalet
Tirsdag 17. sep.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre
Onsdag 18. sep.
Møte i fellesnemnda
Onsdag 18. sep.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for opplæring
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i kontrollutvalet
Onsdag 2. okt.
Møte i fylkesutvalet
Fredag 4. okt.
04.10, 05.10, 06.10 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU)
Mandag 7. okt.
Møte i fylkesutvalet
Tirsdag 8. okt.
10:00 Møte i fylkestinget
Tirsdag 15. okt.
15.10, 16.10 Konstituerande møte i Vestland fylkesting
Onsdag 23. okt.
Møte i hovudutval for opplæring
Onsdag 23. okt.
10:00 Møte i fagopplæringsnemnda
Torsdag 31. okt.
10:00 Møte i fylkesutvalet
Tirsdag 12. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre
Onsdag 13. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i hovudutval for opplæring
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i kontrollutvalet
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle
Tirsdag 10. des.
10:00 Møte i fylkestinget
Mandag 16. des.
10:00 Møte i kontrollutvalet
Tirsdag 17. des.
17.12, 18.12 Møte i Vestland fylkesting

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713