Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
Tirsdag 15. okt.
15.10, 16.10 Konstituerande møte i Vestland fylkesting
Onsdag 23. okt.
Møte i hovudutval for opplæring
Onsdag 23. okt.
10:00 Møte i fagopplæringsnemnda
Torsdag 24. okt.
Finansutval - Vestland
Torsdag 24. okt.
Fylkesutval - Vestland
Torsdag 31. okt.
10:00 Møte i fylkesutvalet
Fredag 1. nov.
13:30 - 15:00 Fylkesting for ungdom Sogn og Fjordane
Fredag 1. nov.
01.11, 02.11, 03.11 15:00 - 13:00 Fylkesting for ungdom Vestland
Mandag 11. nov.
Politikardag - folkevaldopplæring
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for samferdsle og mobilitet - Vestland
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for opplæring og kampetanse - Vestland
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - Vestland
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for kultur, idrett og integrering - Vestland
Tirsdag 12. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre
Onsdag 13. nov.
Fylkesutval - Vestland
Onsdag 13. nov.
Finansutval - Vestland
Onsdag 13. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i hovudutval for opplæring
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i kontrollutvalet
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle
Mandag 25. nov.
Fylkeseldrerådet - Vestland
Tirsdag 26. nov.
Administrasjonsutvalet - Vestland
Onsdag 27. nov.
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Vestland
Torsdag 28. nov.
Møte i trafikktryggingsutvalet - Vestland
Fredag 29. nov.
Fylkesutval for ungdom - Vestland
Mandag 2. des.
Hovudutval for samferdsel og mobilitet - Vestland
Mandag 2. des.
Hovudutval for opplæring og kampetanse - Vestland
Mandag 2. des.
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - Vestland
Mandag 2. des.
Hovudutval for kultur, idrett og integrering - Vestland
Tirsdag 3. des.
Fylkesutval - Vestland
Tirsdag 3. des.
Finansutval - Vestland
Tirsdag 10. des.
10:00 Møte i fylkestinget
Mandag 16. des.
10:00 Møte i kontrollutvalet
Tirsdag 17. des.
17.12, 18.12 Møte i Vestland fylkesting
Tirsdag 17. des.
Valnemnda - Vestland

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713