Sogndal vidaregåande skule
Bilete syner ein del av skulebygningen

Bilete syner ein del av skulebygningen

Klasseforeldremøte for vg1 og vg2

Velkommen til klasseforeldremøte. 

Trykk her for liste med alle klassane på vg1 og vg2. Det er namn på kontaktlærar og e-postadresse til lærar, og tidspunkt for foreldremøte for klassen. De sender ein e-post til kontaktlærar for å melde dykk på. De får ei innkalling med meir detaljar om møtet for den enkelte klasse.  

Nokre har alt fått innkalling på annan måte, da treng de ikkje melde dykk på ein gong til. De fleste møta blir fysisk på skulen. For å halde møta innanfor smittereglane er det berre plass til ein foreldre pr elev.