Sogndal vidaregåande skule
Bilete syner kvinne med munnbind på ein PC-skjerm

Foto frå Pixabay

Korona-informasjon: Frå onsdag 15. desember går Sogndal vidaregåande skule over til raudt nivå

Frå onsdag 15. desember går Sogndal vidaregåande skule over til raudt trafikklys og elevane har heimeskule denne dagen. Frå 16. desember vil vi ha ei blanding av heimeskule og skuleskule.  

Før jul planlegg vi slik: 

16. desember – studieførebuande har skuleskule 

17. desember – yrkesfag har skuleskule 

 

Alle klasser har heimeskule 20. og 21. desember. Elevane held kontakt med skulen via Teams.  

 

Vi planlegg no kva klasser som skal vere på skulen når i veke 1 og 2 i 2022. Oversikten vert publisert på elevteamet og de som føresette må følgje med der.  

 

Vi ønskjer alle ei riktig god jul!