Nyhende

Illustrasjonsfoto av frivillig arbeid

Konferanse for å betre samspelet mellom kommunar og frivillige

07. november 2019

19. november er kommunar og frivillige organisasjonar inviterte til konferanse om frivilligpolitikk. Målet er auka frivillig engasjement og tettare samspel.

Les meir ›

Auka samspel mellom kommunar og frivillige

01. november 2019

Sogn og Fjordane og Noreg er rå på frivillig arbeid. Men har vi ein heilskapleg politikk for frivilligheita? Er samspelet mellom kommunar og frivillige organisasjonar godt nok? Det skriv Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge og Åge Avedal i Sogn og Fjordane fylkeskommune om på kulturbloggen.

Les meir ›

Inviterer Bjørgvin bispedømme til å delta i arbeidet på Selja

18. oktober 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke initiativ til eit prosjekt for å gjere klosterskatten på Selja betre kjent og inviterer no biskopen i Bjørgvin inn i styringsgruppa for prosjektet.

Les meir ›