Kulturminne på verdsarvlista

Tilskot til kulturminne på verdsarvlista – Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden.

Kven kan søkje?

Private eigarar og forvaltarar av kulturminne i Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. Stiftingar vert rekna som private eigarar.

Korleis søkjer du?

Du må søkje elektronisk gjennom nettsida www.regionalforvaltning.no for å få søknaden din handsama.

Søknadsfristen er 1. desember.

Retningsliner

Råd og rettleiing i samband med søknad

Utfyllande opplysingar finn du i søknadsskjemaet, eller du kan ta kontakt med Arlen Bidne på 415 30 934 eller arlen.synnove.bidne@sfj.no.

Har du spørsmål knytt til www.regionalforvaltning.no kan du ta kontakt med Kristin Arnestad, på 906 16 843 eller kristin.arnestad@sfj.no.

Finansieringsordning

Tilskot frå Statsbudsjettet kap. 1429 post 79 Tilskot til verdsarven

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Arlen Bidne
Rådgjevar
Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no
415 30 934

Eksterne lenker