Kunstverk av Magne Vangsnes

Kunstverk av Magne Vangsnes

Kunst får ny plassering

BAT-lærarane brukte planleggingsdagen sin 2. januar til å henge opp kunst frå gamle yrkesskulen. Kunsten har no fått ei flott plassering ved inngangen til BAT-blokka.

 

Tekst: Henry Arne Helle
Foto: Jostein Heggestad

Kunstnaren Magne Vangsnes er nok godt nøgd no når kunstverket har kome til heider og verdigheit att. Takk til positivt initiativ og godt utført arbeid av dei positive lærarane på BAT.

Magne Vangsnes - kunst.jpg