Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Lån og stipend
Logo lånekassen

Logo lånekassen

Lån og stipend

Alle i vidaregåande opplæring kan søke om lån og stipend i Lånekassen.

Du søkjer om lån og stipend etter at du har fått skuleplass.
Søknads- og meldingsfristen for utdanningsstøtte er 15. november for haustsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. 

Les meir på lanekasse.no

Elevar som har fått skuleplass og takka ja til den, kan søkje om støtte med éin gong. Dei fleste elevar i vidaregåande skole får tilbod om skuleplass i juli. Lærlingar kan søkje når dei har fått godkjent lærekontrakt.

Elever som ikkje kom inn på førsteinntaket, må vente med å søkje til 1. august, og helst til dei er sikre på kva for skule dei skal gå på. Då slepp dei å søkje på nytt dersom dei ombestemmer seg. Om ein elev sender inn fleire søknader, kan sakshandsamingstida bli lenger.

Relaterte lenker