Annonse for ledige stillingar i vidaregåande opplæring med smilande menneske
Annonse for ledige stillingar i vidaregåande opplæring med smilande menneske

Ledige lærarstillingar i vgs

Det er no lyst ut 15 ledige stillingar ved dei vidaregåande skulane i fylket, med søknadsfrist 4. april. Sjå kva du kan søke på her!

Stillingane er frå 1. august.

I denne omgang er det hovudsakleg stillingar innan fellesfaga som er lyst ut. Ein ser for seg at det kjem ny utlysing slutten av april, der det og vil vere stillingar innan yrkesfaglege program.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00