Visma InSchool

Logg inn i Visma InSchool

Alle elevar må frå dette skuleåret av bruke Visma InSchool for å få viktig informasjon om skulekvardagen sin.

Frå skuleåret 2021–22 brukar alle dei vidaregåande skulane i Vestland Visma InSchool som skuleadministrativt system.

Det betyr at du som elev loggar deg inn her og får tilgang til

 • timeplanen din
 • informasjon om klasse din
 • kommunikasjon med kontakt- og faglærar
 • å registrere fråvær
 • merknadar
 • vurderingar
 • eksamensoppmeldingar
 • standpunkt- og eksamenskarakterar

Du kan også

 • melde om fråvær
 • søke om fritak i fag (sidemål og kroppsøving)
 • søke om tilrettelegging på eksamen
 • søke om fråtrekk av fråvær

Du loggar inn i Visma InSchool med Feide-kontoen din. Du skal før skulestart ha fått ein SMS med informasjon om å aktivere Feide-kontoen.

Finn innlogging til skulen din på denne lenka.

Introduksjonsvideo til føresette:

https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte