Meld frå om mobbing – mobbeknappen

Mobbeknappen som alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane hadde på nettsidene sine, er midlertidig ute av drift.

Inntil vidare, ta kontakt med ein lærar, rektor eller ein annan vaksen om du opplever eller ser mobbing.

Vi jobbar med å få på plass ei ny løysing.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00