Sogndal vidaregåande skule
Sogndal_vgs_inne

Godt nytt år!

13. januar 2022
Inngang_Sogndal vgs

Informasjon oppstart januar 2022

31. desember 2021

Elevane startar på skulen att 3. januar 2022, og vi startar på raudt trafikklys der litt over halvparten av elevane er på skulen til ei kvar tid. Plan for kven som møter når ligg på teams der elevane har tilgang. Føresette har ikkje tilgang til teams. Alle elevane får tilbod om covid-testing måndag og tysdag. Dersom nokon testar positivt, må dei hentast av føresette.

Val av programfag

Val av programfag

Elevar som går Studiespesialisering skal velje programfag på Vg2 og Vg3 i januar.

Creative Commons CC0

Elevundersøkinga

25. november 2020

Informasjon til foreldre og føresette

Democracy Matters NOR logo

Erasmus+ K2 skulesamarbeid Democracy Matters!

Digitalt Erasmus-møte på Sogndal vgs

15. november 2021
Bilete frå Pixabay

Forlenger unntak frå fråværsreglane

Regjeringa har vedteke å forlenge dei førebelse unntaka frå regelverket om fråvær ut skuleåret 2021/22. Det betyr at elevar som har fråvær av helsegrunnar kan sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet.