Sogndal vidaregåande skule
Bilete av sermoni frå kokkekampen 2019

Restaurant- og matfag i positiv utvikling

20. april 2020

Næringslivet frå Indre Sogn gler seg over den positive utviklinga for restaurant- og matfag ved Sogndal vidaregåande skule. Tekst av Torgeir Skålid, Sogn Næring.

Bilete syner kvinne med munnbind på ein PC-skjerm

Informasjon om korona til minoritetsspråklege på fleire språk

Important information about Korona in English and other languages

20. mars 2020
Bilete av elevane i Sognatech ved Sognal vidaregåande skule

Samarbeid over fjorden gav full utteljing

20. mars 2020

Sognatech tok heim seieren i alle 3 klassane dei stilte i, i den årlege Ungt Entrepenørskapsmessa onsdag! Ei messe som pga Korona føregjekk heildigitalt.

Bilete syner ei som tastar på ein mobiltelefon

Treng du nokon å snakke med?

17. mars 2020

Her finn du ulike tenester som du kan kontakte

Nærbilete av hender, ei kvinne som jobbar framfor PC

Informasjon 13. mars 2020

14. mars 2020

Her kjem litt informasjon som vi ber elevar, foreldre og føresette lese gjennom. I tillegg ber vi elevane om å halde seg orientert om det som til ein kvar tid skjer i Teams.

Bilete syner ein del av skulebygningen

Elevar med særskilte behov i eigne tilbod/tilrettelagte grupper

12. mars 2020

Fylkesdirektøren har sendt melding til elevar og føresette om at skulen vi kome attende med informasjon direkte til dei einskilde føresette. 

Foto: pixabay

Oppdatert informasjon om koronaviruset

12. mars 2020

Sogndal kommune følgjer råda frå nasjonale helsemyndigheiter. Følg råda frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet via Sogndal kommune sine heimesider.