Om skulen

Sogndal vidaregåande skule har omlag 800 elevar og 170 tilsette. Det meste av opplæringa er på Fosshaugane i Sogndal. Opplæring for yrkessjåfør er på Kaupanger.

Sogndal vidaregåande skule tilbyr ni utdanningsprogram:

  • Studiespesialisering
  • Idrettsfag
  • Medie- og kommunikasjon
  • Helse- og oppvekst
  • Restaurant- og matfag
  • Service- og samferdsle
  • Teknikk- og industriell produksjon
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag

I tillegg har Sogndal vidaregåande skule landslinje for yrkesjåførar, fengelsopplæring i Vik,  innføringsgruppe for minoritetsspråklege og ulike vaksenopplæringskurs.

Skuleåret 2016/17 er det ca 800 elevar og ca 170 tilsette ved Sogndal vidaregåande skule.