Nyhende

Foto frå marin karrieredag i Nordfjordhallen i september 2019. Ein gjeng elevar står samla rundt standen til opplæringskontoret for fiskeri og havbruk.

Marin karrieredag i Nordfjord

17. september 2019

220 elevar, studentar og lærarar møtte 27 bedrifter og organisasjonar i Nordfjordhallen 12. september. Tema var havbruk og fiskeri, målet var rekruttering og opplysing.

Les meir ›

Lærlingsamlingar 2019

16. september 2019

Fylkeskommunen inviterer lærlingar og lærekandidatar som har teikna lærekontrakt i 2019 til lærlingsamling for å ta opp aktuelle tema for læretida.

Les meir ›

Forfattarmøte på dagsturhyttene

17. september 2019

Forfattar Anders Totland er på turné på fleire dagsturhytter i indre Sogn for å møte og diskutere klima med ungdomsskuleelevar.

Les meir ›