Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod
Bilete syner elevar ved Bygg- og anleggsteknikk i aksjon med bruk av oppmålingsutstyr

Bygg- og anleggsteknikk

Ynskjer du å setje synlege spor etter deg gjennom flotte bygg, vegar, uteområde?

Bilete syner elev ved Elektrofag som monterar i stolpe.

Elektrofag

Kan du tenkje deg ein jobb med installasjon og vedlikehald av elektriske- eller elektroniske system?

Bilete syner elevar ved Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Kan du tenkje deg ein jobb der hjelp, pleie og omsorg til menneske er viktig?

Bilete syner elevar ved Idrettsfag i rugbykamp

Idrettsfag

Gjev grunnlag for å studere på høgskule og universitet.

Bilete syner ein elev ved Medium og kommunikasjon som fotograferer

Medium og kommunikasjon

Gjev grunnlag for å studere på høgskule og universitet.

Bilete syner elev ved Restaurant- og matfag som fileterer fisk

Restaurant- og matfag

Likar du å jobbe med matvarer, og er positivt innstilt til arbeid i eit serviceyrke?

Bilete syner elevar ved Service og samferdsel i klassesituasjon

Service og samferdsel

Kan du tenkje deg å jobbe med kundebehandling og sal, eller transport og logistikk?

Bilete syner elevar ved Studiespesialisering som utfører eit forsøk i naturfag.

Studiespesialisering

Gjev grunnlag for å studere på høgskule og universitet.

Bilete syner to elevar ved Teknikk og industriell produksjon som reparerer ein bil.

Teknikk og industriell produksjon

Er du interessert i maskiner og køyretøy, og ynskjer å arbeide med teknikk og mekanikk?

Bilete syner opplæringssituasjon i klasserom

Vaksenopplæring

Er du over opplæringspliktig alder og treng grunnskuleopplæring? Då har du rett til opplæring.