Sogndal vidaregåande skule/Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Påbygging til generell studiekompetanse
Elevar på påbygg ved Hafstad vgs. Foto: Martha Pukallus

Elevar på påbygg ved Hafstad vgs. Foto: Martha Pukallus

Påbygging til generell studiekompetanse

Vidaregåande trinn 3 (Vg3)
Etter Vg2 følgjer enten vidaregåande trinn 3 (Vg3) i skule eller 2 års opplæring i bedrift. Hafstad vgs tilbyr påbygging til generell studiekompetanse. Etter å ha tatt påbygg kan du studere vidare på høgskular og universitet. Påbyggingsåret er eit tilbod til elevar som har valt ei yrkesfagleg utdanning, og som ønskjer å oppnå generell studiekompetanse.

01 Påbygg Martha Linnea Pukallus.jpg

Over: Elevar frå VG3 påbygg, ved Hafstad vgs. Foto: Martha Linnea Pukallus

Fag og timar

På utdanningsprogrammet påbygging til generell studiekompetanse har du faga norsk (10 t/v), historie (5 t/v), kroppsøving (2 t/v), naturfag (3 t/v) og matematikk (5 t/v) i tillegg til eitt programfag (5 t/v), som gjev deg den teoretiske kompetansen som krevst for å kunne bli tatt opp til studium på høgskular og universitet. Du har også rett til å ta påbygg etter gjennomført fagutdanning.

Tilhøve ved skulen

Du vil vere elev i ein klasse med 30 elevar. Saman med dei øvrige vg3 klassane er du ein del av eit stort avgangskull. Skulen er sentralt plassert i Førde, og skulebygningen ligg vakkert til ved elva. Det er eit flott bibliotek, lesesal, auditorium og kantine på skulen.

Kvifor ta påbygg

Linja er meint for dei som har tatt yrkesfagleg utdanning, men som likevel ønskjer generell studiekompetanse. Med studiekompetanse kan ein søkje opptak på høgskular og universitet.

Inntakskrav

Inntakspoeng vil variere avhengig av kor mange som søkjer, men skal du lukkast å komme gjennom året er det lurt å ha karakterar opp mot 4-tallet. Merk deg at studia vidare kan ha høge krav. Det er lurt å sjekke dette tidleg.

Vegen vidare

Med generell studiekompetanse kan du velje mellom ei rekkje ulike utdanningar på høgskular og universitet. Hugs søknadsfristen 15. april.

Generell studiekompetanse oppnår ein ved å fullføre og bestå tre års vidaregåande opplæring frå studieførebuande utdanningsprogram.

  • Generell studiekompetanse er det faglege grunnlaget for å søkje opptak til universitet og høgskular
  • Somme studium stiller krav om spesiell studiekompetanse,
    det vil seie spesielle fag, som oftast realfag
  • Somme studium har opptaksprøve
  • Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse
  • Med Kunnskapsløftet blir krava til generell studiekompetanse skjerpa i forhold til tidlegare: Krav til matematikk aukar frå 5 timar/veke til 8 timar/veke

02 Påbygg Martha Linnea Pukallus.jpg

Over: Elevar frå VG3 påbygg, ved Hafstad vgs. Foto: Martha Linnea Pukallus

Kontakt

Bjørg Indrebø Stubhaug.jpg

Bjørg Dagunn Indrebø

Rådgjevar

Karriere og sos.ped.

bjorg.dagunn.stuhaug.indrebo@vlfk.no

57 63 75 12

Linda Hvidsten 2.jpg

Linda Størseth Hvidsten

Rådgjevar

Karriere og sos.ped.

Linda.Storseth.Hvidsten@vlfk.no  

57 63 70 42