Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 19.08.2019 - Mottakar:
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
18/8638-11 Attest
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Helena Bremer Farsund
18/8638-12 Attest
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Jenny Hatlelid Holsæter
18/8638-13 Attest
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Oddbjørn Litlabø
18/8638-14 Attest
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Solveig Laukeland Djupegot
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Alfred Jens Bjørlo, Trude Brosvik, Gunn Åmdal Mongstad, Henrik Oppen, Anders Ryssdal, Senea Sabanovic, Ole Johnny Stubhaug, Karianne Alette Torvanger, Sonja Merethe Øvre-flo,
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Fylkesutvalet
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Magne Hillersøy
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Ida Sølvberg
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Direktoratet For Byggkvalitet
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Inger Pedersen
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Lene Lie
19/7737-1 Bestilling foto
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Jan Tore Ynnesdal
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
19/379-10 Svar på klage
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
18/7028-11 Dokumentasjon
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Futurum AS
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Vågsøy kommune
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Magne Hillersøy
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Alfred Jens Bjørlo, Trude Brosvik, Gunn Åmdal Mongstad, Henrik Oppen, Anders Ryssdal, Senea Sabanovic, Ole Johnny Stubhaug, Karianne Alette Torvanger, Sonja Merethe Øvre-flo
19/882-9 Rettsbrev
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Gunnar Drægebø
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Vestnes Sogelag
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Naustdal kommune
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Nærøyfjorden verneområdestyre
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Nærøyfjorden verneområdestyre
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Remi Tystad
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
19/7768-1 Dokumentasjon
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: Håkon Yttri
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
18/7028-12 Rettsbrev
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Remi Tystad, Remi Tystad
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Sissel Roland
Dato: 19.08.2019 - Mottakar: Leikanger kommune
Dato: 19.08.2019 - Avsendar: *********************