Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Jølster kommune
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Askvoll kommune, Bremanger kommune, Fjaler kommune, Fylkesmannen i Vestland, Førde kyrkje, Førde kommune, Gaular kommune, Gulen kommune, Helse Førde, Hyllestad kommune, Jølster kommune, Naustdal kommune, NAV, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Solund kommune, Høyanger kommune
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Fau Norane oppvekstsenter
Dato: 22.10.2019 - Mottakar:
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane Fondet AS, Skyttel AS, Sogn og Fjordane Holding AS, Framtidsfylket AS, Gulen og Masfjorden Utvikling AS, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane AS, Lutelandet Utvikling AS, Njøs Næringsutvikling AS, Opplæringsfartøy AS, Kommunekraft AS, Ferde AS, Norsk Fjordhestsenter AS, Sogn og Fjordane Teater, Origod AS, In Via AS, Sogneprodukt AS, Trivselshagen IKS, Sogn og Fjordane Revisjon IKS, Vigo IKS, Sogn og Fjordane Energi AS, Fjord Invest Såkorn AS, Fjord Norge AS, Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Styret i OKOS
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Ks Bedrift
Dato: 22.10.2019 - Mottakar:
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Tibber
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Tibber
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
19/1638-696 Tilskot elsykkel
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Stardalen Barnehage
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Stardalen Barnehage
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
19/11558-1 Dokumentasjon
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Bremanger kommune
16/4535-18 Rapport 2018
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: UWC Red Cross Nordic
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Vik kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Stiftinga Otternes Bygdetun
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Kari-Anne Kirsebom Strandman
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Vestland fylkeskommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Vestlandets Innovasjonsselskap AS
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Kaupanger Hovedgård
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Lærdal kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Synne Aafedt Liljedahl
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Opplæringskontoret For Fiskeri- og Havbruksfag
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Gulen kommune
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Barthold Vonen
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Linda Mortensen Midtbø
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Liv Marit Bøen
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Sildelaget
18/8668-4 Kompetansebevis
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
19/10711-3 Uttale
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Åsmund Skancke Karlsnes
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Gloppen musikkfest
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: *********************
17/7320-6 Kompetansebevis
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Vik kommune
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Naustdal kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: NDLA
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Andor Hovden, Norgeshus
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Johanne Kvaal Grevstad
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Norgeshus
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Forsvarsbygg v. Harald Singstad Botnen
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Ivest Consult AS
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Forum For Natur og Friluftsliv Sogn og Fjordane
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Trøndelag Fylkeskommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Nav Stryn
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 22.10.2019 - Mottakar: Aurland Kommune Plan, Byggesak og Administrasjon Teknisk
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: Sjøfartsdirektoratet
Dato: 22.10.2019 - Mottakar:
Dato: 22.10.2019 - Avsendar: *********************