Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: Harald Wiken Nettverksleiar RM
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: Vfg Eigedom AS, Ivar Petter Grøtte
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Kaupanger Hovedgård
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: Stryn Kommune
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: Olvar Sølve Digernes, Førde kommune
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Pederhusets venner
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Kystverket
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Gloppen Kommune
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: Vågsøy kommune
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Sunnfjord Energi AS
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Anne Hunderi
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Universitetet i Bergen
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: Brandangersund Samfunnshus
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Gulen kommune
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Steinvik Rensefisk AS
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: Mattilsynet m.fl.
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Opplæringskontoret For Elektrofag Sogn og Fjordane
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Jøsok Prosjekt AS
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Henrik Øverby
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Vetle Nilsen Malde
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Ola Abrahamsen
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Andreas Frengstad
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
19/9241-13 Avslagsbrev
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Byggopp Sogn & Fjordane
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: TINE SA v/Tine Rådgjeving Sogn og Fjordane
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
19/7560-6 Stadfesting
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: Norsk Turistutvikling AS
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar:
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
16/7029-7 Svar - Fagbrev
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 10.12.2019 - Mottakar: *********************