Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 23.05.2019 - Mottakar:
Dato: 23.05.2019 - Mottakar:
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Mattilsynet
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Aurland Kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Jølster Kommune
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Gaular kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Kystverket
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Musea I Sogn og Fjordane Nordfjord Folkemuseum, Åsne Helene Folstad
19/1679-4 Dokumentasjon
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Gloppen Kommune - Oppvekstsektoren
Dato: 23.05.2019 - Mottakar:
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Gloppen Kommune - Oppvekstsektoren
Dato: 23.05.2019 - Mottakar:
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Mo og Øyrane Vidaregåande Skule
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Gloppen Kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Balestrand kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Mattilsynet
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Anne-Lise Elide
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Aurland kommune, Askvoll kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Universitetsmuseet i Bergen Universitetet i Bergen
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
18/7844-9 Dokumentasjon
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
18/6971-10 Dokumentasjon
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
19/1659-6 Kompetansebevis
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Varodd AS
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Gulen og Masfjorden Utvikling AS
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Aurland Kommune
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Framtidsfylket AS
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Karianne Alette Torvanger
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Nærings- og Fiskeridepartementet
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Askvoll kommune
19/4511-2 Dokumentasjon
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
19/4550-2 Dokumentasjon
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Aurland kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Askvoll Kommune
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Margrethe Henden Aaraas
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Margrethe Henden Aaraas
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Filmdigitalisering AS
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Preform AS
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
19/4429-7 Innstilling
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Jølster kommune
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Vik Kommune
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Naustdal kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Nasjonalt pilegrimssenter
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Solund Kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Vitensenteret I Sogn og Fjordane AS
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
18/7759-8 Vitnemål
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: CEO Njøs næringsutvikling
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Aurland Kommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Hordaland fylkeskommune
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Kaupanger Hovedgård
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
19/4606-2 Rettsbrev
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Kari-Ann Stenseth
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Nærøyfjorden Verdsarvpark