Programvare til nedlasting

Du kan gå inn på http://skule.sfj.no. Her loggar du deg inn med FEIDE-ident for tilgang til skuleportalen.

Her når dei FEIDE-tenester og Office 365 og alt som er kopla opp mot denne som Lync,
e-post, Word, Excel og resten av Office-produkta.