Råd og utval

Elevane er representerte i fleire utval som skal jobbe med skulepolitikk, skulemiljø og folkehelse.

  • Elevrådet
  • Elevrådsstyret
  • Skulemiljøutvalet
  • Skuleutvalet
  • LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutval)

Relaterte lenker