Rådgjevarkonferansen 2014

Fylkesdirektør for opplæring og KS-skuleutvalet inviterer til konferanse for rådgjevarane i grunnskulane og dei vidaregåande skulane på Hotel Alexandra, Loen tysdag 11. og onsdag 12. november 2014.

Elektronisk påmelding her seinast måndag 6. oktober.
Programmet finn du her.

Evaluering av Rådgjevarkonferansen 2014 finn du her

Presentasjonar frå konferansen:

Motiverande samtale/MI-intervju
Informasjon om inntak
Informasjon om fagopplæring
Arbeid med auka gjenomføring
Karriererettleiing
Oppsummering

Oppfølgingstenesta møter måndag 10. november.

Prisar:

Full pakke 1 døgn kr 1692,-

Full pakke 2 døgn kr 2784,-

For dei som ikkje bur på hotellet:
Dagpakke tysdag kr 612,-
Dagpakke onsdag kr 520,-
Middagsbuffè kr 515,-

Kvar deltakar betaler hotellet ved avreise.

Program

Tysdag 11. november:

Kl 09.30 – 10.00
Frammøte og registrering
Kaffi, te og rundstykke

Kl 10.00 – 10.30
Opning v/ fylkesdirektøren
Innslag ved elevar frå musikklinja ved Firda vidaregåande skule

Kl 10.30 – 12.30
Motiverande samtale/MI-intervju
v/ psykologspesialist Fredrik Sylvester Jensen, KoRusVest/Bergensklinikkene

Kl 12.30 – 13.30
Lunsj

Kl 13.30 – 14.15
Motiverande samtale/MI-intervju held fram

Kl 14.15 – 14.25
Beinstrekk

Kl 14.25 – 16.30
Informasjon om inntak og formidling
v/ rådgjevar Svein Jarle Svedal, team for inntak og formidling OA

Kl 16.30
Kaffi, svele og frukt

Kl 16.45
Årsmøte i Rådgjevarforum Sogn og Fjordane

Onsdag 12. november

Kl 08.30 – 11.00
Korleis bygge ungdom, gi dei styrke og motivasjon og trua på seg sjølve?
v/ psykolog, sosionom og motivator Mia Børjesson

Kl 11.00 – 11.20
Pause med kaffi, muffins og frukt Utsjekking

Kl 11.20 – 12.00
Mia Børjesson held fram

Kl 12.10 – 13.00
Arbeid med auka gjennomføring i grunnopplæringa - tiltak i ungdomsskulen og vidaregåande opplæring v/ rådgjevar Sissel Espe

Kl 13.00 – 13.10
Beinstrekk

13.10 – 13.45
Karriere Sogn og Fjordane v/ karriererettleiar

Kl 13.45 – 14.00
Oppsummering og evaluering

14.00
Lunsj

Vel heim!

Del dette:

Relaterte lenker