Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar

Reglar og rutinar

Her har vi samla ulike reglement som er gjeldande ved Sogndal vidaregåande skule og som er viktige for elevar, tilsette og foreldre.

Skulereglementet ved Sogndal vgs

Skulereglementet ved Sogndal vgs (pdf) er gjeldande reglement for m.a. orden og åtferd, samt fråvær ved Sogndal vgs.

Klagerett på vurdering, Kap 5 i forskrift til Opplæringslova finn du her

Skulemiljø - Foreldrebrosjyre

Utdanningsdirektoratet si brosjyre til foreldre om skulemiljø.