Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Reglement

Reglement ved Sogndal vidaregåande skule

Skulereglementet ved Sogndal vgs

Skulereglementet ved Sogndal vgs (pdf) er gjeldande reglement for m.a. orden og åtferd, samt fråvær ved Sogndal vgs.

Klagerett på vurdering, Kap 5 i forskrift til Opplæringslova finn du her

Skulemiljø - Foreldrebrosjyre

Utdanningsdirektoratet si brosjyre til foreldre om skulemiljø.