Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.

Foto: Harald Grotle

Rekruttering og kompetanse

Deler av dei marine næringane har ei utfordring med å få tak i kompetent arbeidskraft. For å møte denne utfordringa vil vi gjennom arbeidet med Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane bidra til kompetanseheving og rekruttering.

Vi har to aktive delprogram:

Marin utdanning i øvre sjiktet

Dette delprogrammet skal bidra til å vidareutvikle eit attraktivt marin utdanning på vidaregåande skule. Måløy vidaregåande skule vart tildelt undervisningskonsesjon for akvakultur i juni 2017.

Meir om delprogrammet "Marin utdanning i øvre sjiktet" på rup.no.

Måløy marine kompetansesenter

Delprogrammet jobbar med tiltak som skal bidra til å heve kompetansen hjå tilsette i akvakulturnæringa i fylket.

Meir om delprogrammet "Måløy marine kompetansesenter" på rup.no.

Del dette:

Kontakt

Lena M. Søderholm
Fagkoordinator
lena.soderholm@sfj.no
970 35 449

Relaterte lenker