Rektor og leiing

   
 Jorunn Felde

 

 

Rektor (frå 09.03.2020)  
57 67 64 01  
   
   
JorunnM OddR
Jorunn Margrethe Vigdal Odd Rune Heggestad
Pedagogisk leiar Kontorsjef
57 67 64 15 / 481 01 594 57 67 64 05
jorunn.margrethe.vigdal@sfj.no odd.rune.heggestad@sfj.no
   
Torunn G MarthaG
Torunn Grut Martha Gurvin
Avdelingsleiar
studiespesialisering
(realfag og språk)
Avdelingsleiar
studiespesialisering
(samfunnsfag og norsk)
57 65 46 77 / 917 40 637 57 67 64 11 / 970 40 449
torunn.grut@sfj.no martha.gurvin@sfj.no
   
HenryA MonaK
Henry Arne Helle Mona Øvereng Ylvisåker

Avdelingsleiar
service og samferdsle
teknikk og industriell produksjon
Yrkessjåfør

Avdelingsleiar
helse- og oppvekstfag
elektrofag 
restaurant- og matfag
57 67 64 09 / 908 49 591 57 65 46 82 / 416 80 306
henry.arne.helle@sfj.no mona.overeng.ylvisaker@sfj.no
   
GunnBeate.jpg  
Gunn Beate Thorsnes Lefdal  

Avdelingsleiar
idrettsfag
medium og kommunikasjon

bygg- og anleggsteknikk

 
412 98 359  
gunn.beate.thorsnes.lefdal@sfj.no