Rosa Sløyfe 2019

Russen markerte ROSA SLØYFE-aksjonen!

Tekst og bilete: Charlotte Bringe

Onsdag 23.oktober markerte russen ved Sogndal vgs Kreftforeningen sin Rosa Sløyfeaksjon.

Persontilpassa brystkreftbehandling er ein strategi som syter for at kvar enkelt får den behandlinga ein responderer best på. Medan nokon blir friske av ein operasjon, er eit lengre løp med både cellegift, stråling og hormoner rett behandling for andre. Jo meir presis behandling, jo betre livskvalitet får dei som overlever. Og heldigvis overlever over 90 prosent brystkreft i dag.

Flott at russen vel å markera ei so viktig sak.