Sogndal vidaregåande skule
KrafttakMotKreft

Russen samla inn kr 325.000,- til Krafttak mot kreft

Svart- og raudruss samarbeidar kvart år om årets KMK-aksjon. Pengane i år går uavkorta til forskning og til dei som vert kreftfrie, men som må leva med seinskader etter behandling.

Sogndalsrussen samla i år  inn ca 325 000,- Ein fantastisk innsats av russen! Og tusen takk til alle som har bidrege!