Nyhende

Foto av taxi-skilt. Skiltet er blått og festa til ein stolpe. Det står skrive taxi med kvit skrift på det, og det er ei kvit råme rundt ordet. I bakgrunnen ser vi grøne tre.

Ledig drosjeløyve i Stryn

19. november 2019

Det ledige løyvet er stasjonert i Innvik. Det gjeld personbil med inntil ni sete, og det er også krav om at bilen er tilrettelagt for rullestol.

Les meir ›

Utset sak om miljøvenlege snøggbåtar

18. november 2019

Vestland fylkesutval utsette saka om satsing på miljøvenlege snøggbåtar. Ein del problemstillingar vart drøfta i møtet som fylkesrådmannen skal leggje fram eit notat om til neste møte 3. desember.

Les meir på vlfk.no ›

500 søkjarar til 100 vegstillingar

31. oktober 2019

Rundt 500 søkjarar har meldt seg til dei om lag 100 ledige stillingane innan infrastruktur og veg i nye Vestland fylkeskommune.

Les meir ›