Sogndal vidaregåande skule
Myldreområde_opendag

Sogndal vidaregåande skule inviterer til open dag, torsdag 24. januar

10. klassingar og føresette er hovudmålgruppa for Sogndal vgs sin årlege Open Dag torsdag den 24. januar

Sogndal vgs inviterer til open dag torsdag 24. januar frå kl. 17 - 20.

Program:

  • Felles informasjon om dei ulike utdanningsprogramma i Trollsalen (med følgjande elevinndeling):
    • kl 17.15: Leikanger, Sogndal, Kaupanger, Hafslo
    • kl 18.30: Aurland, Lærdal, Luster, Vik og andre
  • Presentasjon av dei ulike tilboda på skulen og møte med lærarar og elevar på dei ulike utdanningsprogramma, samt opplæringskontora for dei ulike faga
  • Omvising på dei ulike avdelingane og verkstadane

Målgruppa er særleg elevar i 10.klasse i regionen – med føresette – men alle som vil sjå skulen og få informasjon om skuletilbodet er velkomne.

Du finn nettsak om Open Dag i 2018 her

 

Vel møtt!

Rektor