Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving
Infotorget på skulen vår  Foto: Jan Erik Bjørk

Elevtenesta finn du ved Infotorget. Foto: Jan Erik Bjørk

Støtte og rådgjeving

Elevtenesta ved skulen består av rådgjevarar og helsetenesta. Vi er samlokalisert rundt infotorget. Vi samarbeider tett med pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og oppfølgingstenesta (OT).