Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.
Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.

Foto frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag 2018. (Foto: Medium og kommunikasjon, Sogndal vidaregåande skule)

Temadag om fag- og yrkesopplæring

Fylkeskommunen arrangerer ein temadag om fag- og yrkesopplæring i Førde 14. mars. Der deltek både hovudutval for opplæring og fagopplæringsnemnda. Fagopplæringsnemnda har også møte denne dagen.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00