Sogndal vidaregåande skule
Bildet viser person med nettbrett og PC

Foto henta frå Pixabay

Til foreldre og føresette om informasjon på Teams

Leiinga ved Sogndal vgs legg stadig ut viktige informasjonsskriv om korona-situasjonen til elevane på Teams-plattforma. Difor bør de etterspørje dette hjå ungdomane dykkar slik at de held dykk orienterte.