Bildet viser person med nettbrett og PC

Foto henta frå Pixabay

Til foreldre og føresette om informasjon på Teams

Leiinga ved Sogndal vgs legg stadig ut viktige informasjonsskriv om korona-situasjonen til elevane på Teams-plattforma. Difor bør de etterspørje dette hjå ungdomane dykkar slik at de held dykk orienterte.