Utandørs foto av Stryn vidaregåande skule, elevar sit på benkar foran skulen, blå himmel, grønt gras.
Utandørs foto av Stryn vidaregåande skule, elevar sit på benkar foran skulen, blå himmel, grønt gras.

Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tilrår justert VGS-tilbod

Med utgangspunkt i søkjartala til vidaregåande opplæring tilrår hovudutval for opplæring justeringar av utlyst opplæringstilbod skuleåret 2016-17.

I tilrådinga frå hovudutvalet til justert tilbod er det ein auke på tal grupper samanlikna med det opphavleg utlyste tilbodet. Sidan ein går ut over dei opphavlege økonomiske rammene skal saka handsamast i fylkestinget. Den går difor vidare til fylkesutvalet 13. april og til fylkestinget 19. april for endeleg vedtak.

Saksframlegg og møtebok finn du her.

For meir informasjon

Karianne Torvanger
Leiar for hovudutval for opplæring
karianne.torvanger@sfj.no
996 06 484

Bekka Skaasheim
fylkesdirektør for opplæring
415 30 956
bekka.skaasheim@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00