To søkjarar til rektorstilling

To kvinner vil verte rektor ved Hafstad vidaregåande skule.

Det var totalt fem søkjarar til stillinga, tre menn og to kvinner. Ingen er unnatekne offentlegheita, men tre søkjarar har trekt seg. Desse to kvinnene står då att som søkjarar til rektorstillinga ved Hafstad vidaregåande skule:

Namn Fødselsår Bustadskommune Noverande stillingstittel
Camilla Hovland 1991 Sogndal Servitør
Anne Cecilie Kapstad 1975 Jølster Rektor

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00