Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Bibliotek/Utlåns- og ordensreglar

Utlåns- og ordensreglar ved biblioteket

Utlånsreglar:

  • Lånetida på bøker er 4 veker
  • For tidsskrift og blad er det 14 dagars lånetid

Du kan bruke sjølvbetjent lånemaskin viss du har lånekort. Elevar får lånekort (nasjonalt lånekort) av bibliotekar. Dette lånekortet kan òg brukast ved folkebiblioteka i Noreg.

Har du gløymt lånekortet, fyller du ut eit låneskjema som ligg ved skranken.

Levering skjer i luka på sida av skranken i biblioteket.

Ordbøker kan lånast som dagslån.

Ordensreglar:

Biblioteket skal vere ein triveleg og ryddig arbeidsplass for alle! Difor:

Rydd opp etter deg, også i bokhyllene!

Mat skal ikkje nytast i biblioteket, bruk kantina!

Det skal vere arbeidsro i biblioteket.

Kontakt

Else Brita Ness
Bibliotekar
else.brita.ness@sfj.no
57 67 64 29