Sogndal Idrettshall

Sogndal Idrettshall er ein fleirbrukshall eigd av Vestland fylkeskommune, medan Sogndal vidaregåande skule har ansvaret for den daglege drifta.

Hallen har full handballbane med parkettgolv som kan delast i 4 små salar. Symjehallen har konkurransemål, 12x25 meter, og er oppvarma til revmatikarbading og offentleg bading kvar anna helg. Hallen held god standard med omsyn til lys, ventilasjon, varme og  naudutgangar.

Kven brukar hallen

På dagtid er det Sogndal vgs som er hovudbrukar av hallen, i tillegg vert symjehallen brukt av alle grunnskulane i Sogndal kommune og Høgskulen på Vestlandet. Kveld og helg er det Sogndal IL handball som er hovudbrukarar av hallen. Andre grupper som bruker hallen er Sogndal IL Taekwondo, meir Liv og Lyst, SIL langrenn, Fjøra handball, SIL symjegruppa, Spenst Sogndal, elevar ved Sogndal vgs, ulike mosjonsgrupper, Sogndal og Leikanger revmatikarforeining, Sogndal kommune og Norane IL.  

I tillegg vert hallen leigd ut til ulike arrangement.

Opningstider

Hallen er open på kveldstid frå 15.30-21.30 frå skulestart i august til medio mai. Hallen er stengd i skulen sin haust-, jule-, vinter- og påskeferie.

Offentleg bading

Oppstart onsdag 18. aug og 5. jan.                     

Onsdag og torsdag kl. 18-21, pluss anna kvar sundag 13.30-16 (oppvarma basseng ).

Oppvarma basseng følgende dato:

Haust:

5. sept., 19. sept., 3. okt., 17. okt., 31.okt., 14. nov., 28. nov., 12. des.    

Vår:                

16. jan., 30. jan., 13. febr., 27. febr., 13. mars, 27. mars

PRISAR

Prisar Billett Klyppekort
Born 50 300
Studentar/Honnør 60 400
Vaksne 90 600

Utleigeprisar

  Måndag-fredag Laurdag-søndag  
  kr/time kr/time  
Heil hall, 4 salar og garderobe 600 750  
Trekvart hall, 3 salar og garderobe 450 690  
Halv hall, 2 salar og garderobe 325 600  
Kvart hall, ein sal og garderobe 170 420  
Symjehall inkl. garderobe med badevakt 790 1000  


For leige av andre rom, kontakt kontorsjef Odd Rune Heggestad på epost: odd.rune.heggestad@vlfk.no

Kontakt

Anna-Karin Clarin.jpg

Anna-Karin Clarin 
Hallstyrar
Anna-Karin.Clarin@vlfk.no
57 65 47 16 / 976 90 733

Vakt i hallen på kveldstid (16.00-21.30)
 479 78 246
sogndal.idrettshall@vlfk.no