Vaksenopplæring

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne.

Sogndal vidaregåande skule har følgande opplæringstilbod for vaksne 2021/2022:

Vaksenopplaering_21-22.jpg
På Vilbli.no vil du finne meir informasjon om faga.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta ved hjelp av denne lenkja

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.

Det er rettleiingstenesta som skal ta seg av realkompetansevurdering og vidaregåande opplæring for vaksne.

Ta kontakt med rettleiingstenesta i ditt område for meir informasjon.

Kontakt

Kontaktperson for Helsearbeidarfag:

MonaK
Mona Øvereng Ylvisåker
Avdelingsleiar
Elektro og datateknologi,
Helse- og oppvekstfag,
Restaurant- og matfag
Tlf. 57 65 46 82
Mob. 416 80 306
mona.overeng.ylvisaker@vlfk.no

Kontaktperson for
Bygg og anleggsteknikk:

GunnBeate.jpg
Gunn Beate Thorsnes Lefdal
Avdelingsleiar
Bygg- og anleggsteknikk / Idrettsfag /
Medie- og kommunikasjon
41 29 83 59
Gunn.Beate.Thorsnes.Lefdal@vlfk.no