Sogndal vidaregåande skule
Vaksine som vert sett

Foto: Pixabay.com

Vaksinering mot smittsam hjernehinnebetennelse - Tilbod til alle Vg2-elevar

Folkehelseinstituttet anbefalar at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksjukdom (hjernehinnebet.). Dei siste åra er det registrert fleire alvorlege tilfeller av hjernehinnebetennelse blant ungdom i denne aldersgruppa. Ungdom som skal delta i neste års russefeiring har særleg høg risiko for smitte.

Tekst: Linda Habbestad Skorve
 

Me gjev tilbod om vaksinering til alle Vg2 elevar, for å være beskytta i russetida.  Vaksina har ei varigheit på minst 10 år, slik at ungdomane også er beskytta i ei tid der ein framleis er i risiko for smitte (studietid, militæret o.l.)

Vestland fylkeskommune og Sogndal kommune tilbyr gratis vaksine for elevar i alderen 16-19 år. 

Vg3-elevar som ikkje er vaksinert og som ynskjer vaksine, kan ta kontakt direkte med helsesjukepleier.

Informasjonsskriv og påmeldingskjema finn du her. Meld deg på ved å levere utfylt skjema til helsesjukepleiar eller i ekspedisjonen innan fredag 5.februar. 

For meir informasjon gå inn på folkehelseinstituttet sine sider her.