Sogndal vidaregåande skule
CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

Vaksinering - Tilbod til alle Vg2-elevar

Folkehelseinstituttet anbefalar at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksjukdom (hjernehinnebet.). Dei siste åra er det registrert fleire alvorlege tilfeller av hjernehinnebetennelse blant ungdom i denne aldersgruppa. Ungdom som skal delta i neste års russefeiring har særleg høg risiko for smitte.

Tekst: Linda Habbestad Skorve

Me gjev tilbod om vaksinering til alle Vg2 elevar, for å være beskytta på eventuell russetur og i russetida. Vaksina har ein varigheit på minst 3-5 år, slik at ungdomane også er beskytta i ei tid der ein framleis er i risiko for smitte (studietid, militæret o.l.)

Informasjon om vaksina torsdag 12.januar i Trollsalen (før og etter lunsj)

Vg3-elevar som ikkje er vaksinert og som ynskjer vaksine, kan ta kontakt direkte med helsesøster.

For meir informasjon gå inn på folkehelseinstituttet sine sider www.fhi.no