Sogndal vidaregåande skule
CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

Vaksinering - Tilbod til alle Vg2-elevar

Folkehelseinstituttet anbefalar at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksjukdom (hjernehinnebet.). Dei siste åra er det registrert fleire alvorlege tilfeller av hjernehinnebetennelse blant ungdom i denne aldersgruppa. Ungdom som skal delta i neste års russefeiring har særleg høg risiko for smitte.

Tekst: Linda Habbestad Skorve
 

Me gjev tilbod om vaksinering til alle Vg2 elevar, for å være beskytta på eventuell russetur og i russetida. Vaksina har ei varigheit på minst 3-5 år, slik at ungdomane også er beskytta i ei tid der ein framleis er i risiko for smitte (studietid, militæret o.l.)

Vg3-elevar som ikkje er vaksinert og som ynskjer vaksine, kan ta kontakt direkte med helsesøster.

Informasjonsskriv og påmeldingskjema finn du  her. PDF document ODT document

For meir informasjon gå inn på folkehelseinstituttet sine sider www.fhi.no